Årsmöte 31/3 kl 18.00

Möte med fika och sen fridans. 🌺

🌺🌺🌺

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2022

Swich 150 kr till 123 252 3199 eller Bg 5600-7867

Vi söker också medlemmar som vill vara med i vår resursgrupp

——————————